کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین

دانش طب ارايه کننده خدمات تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکتهای  مختلف

  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین اندوسیف از شرکت چارلز ریور (Charles River Endosafe Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت لونزا (Lonza Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Cambrex Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (Thermo Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (RAY BIOTECH Kit)
  • تامین و فروش کیت های آزمایشگاهی ، کیت های تست و کیت های سنجش اندوتوکسین از شرکت کمبرکس (PROTEIN TECH Kit)

 

کیت های آزمایشگاهی اندوسیف (Endosafe)

شرکت چارلز ریور (Charles River) شرکتی آمریکایی است که در سال ۱۹۴۷ تاسیس شده است و در زمینه خدمات بالینی ، آزمایشگاهای بالینی ، پزشکی و صنایع بیوتکنولوژی فعالیت دارد.شرکت چارلز ریور محصولات بیولوژیک متنوعی جهت تحقیق و توسعه  برای استفاده در صنایع داروسازی تولید میکند. این شرکت در ایران به واسطه کیت های آزمایشگاهی و کیت های اندوتوکسین اندوسیف (Endosafe) در بین شرکت های داروسازی بسیار شناخته شده می باشد.

 

کیت های آزمایشگاهی ترمو (Themo) :

شرکت ترمو فیشر سایینتیفیک (Thermo Fisher Scientific) یک شرکت آمریکایی است که در سال ۲۰۰۶ با ادغام دو شرکت ترمو الکترون و فیشر ساینتیفیک تاسیس شده است.ترمو فیشر یکی از معروف ترین شرکت های جهان در زمینه تولید ابزارهای علمی ، ابزاردقیق ، مواد مصرفی و نرم افزاری و خدماتی در زمینه مراقبت های بهداشتی ،آزمایشگاهی ، آکادمی ، و صنعت (از جمله در بخش های بیوتکنولوژی و داروسازی) است.ترمو فیشر تولید کننده انواع استانداردهای آزمایشگاهی ، تجهیزات ، کیت های آزمایشگاهی و کیت های سنجش اندوتوکسین مورد استفاده در صنایع داروسازی میباشد.