کیت های آزمایشگاهی شرکت لونزا (Lonza) :

گروه لونزا یک شرکت چند ملیتی ، شیمیایی و بیوتکنولوژی است، که در سال ۱۸۹۷ در کشور سويیس تاسیس شده و مقر اصلی آن در شهر بازل میباشد. شرکت لونزا تولید کننده تجهیزات ، مواد شیمیایی و انواع کیت های آزمایشگاهی جهت توسعه محصولات در صنایع داروسازی و بیولوژیک اعم از مواد شیمیایی آلی، مواد شیمیایی ارگانیک، تولید سفارشی مواد زیست دارویی، سنتز شیمیایی، سیستم های ردیابی و خدمات بخش زیست فناوری می باشد.

شرکت لونزا در سال ۱۸۹۷ در شهر کوچک گامپل سوئیس جهت تولید مواد شیمیایی مانند کلسیوم کاربید تأسیس شد.در سال ۱۹۰۹ شرکت لونزا شروع به تولید کودهای مصنوعی ، ویتامین ها ، اسیدها ، واسطه ها و مواد افزودنی کرد و در سال ۱۹۷۴ پس از ادغام با شرکت آلمینیوم سازی Alusuisse وارد بخش بیوتکنولوژی شد.گروه شیمیایی لونزا شامل دو بخش Lonza Pharma, Biotech & Nutrition (بخش صنایع دارویی ، بیوتکنولوژی و تغذیه شرکت لونزا) و Lonza Specialty Ingredients (مواد و عناصر خاص شرکت لونزا برای حفاظت) می باشد.شرکت لونزا در ایران در بین شرکت های داروسازی برای قیمت رقابتی در زمینه کیت های آزمایشگاهی و سنجش اندوتوکسین بسیار شناخته شده می باشد.