شرکت گرینر فعال در سه حوزه

1-محصولات لایف ساینس

2- لوله خونگیری

3-کیت های بیوشیمی

 

شرکت گرینر آلمان از سال ۱۹۷۶ تاسیس و تولید کننده محلولهای تخصصی بیوشیمی آزمایشگاهی از جمله انواع کیت های بیوشیمی، کالیبراتور و سرم کنترل ها می باشد. محلولهای گرینر برای آزمایشگاه های بزرگ و کوچک و برای انواع دستگاه های مختلف آنالیزرهای بیوشیمی با سیستم باز یا بسته از جمله انواع دستگاههای آنالیزرهای هیتاچی مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۳۴۸۵ در شرکت برقرار بوده و کیفیت محصولات آن بر اساس استانداردهای بین المللی و اروپایی و طبق IVD-Directive 98179 EG و قوانین مربوط به تجهیزات پزشکی کشور آلمان تولید می گردد. شرکت گرینر آلمان در ارزیابی های انجام شده مورد تایید شرکتهای امریکایی و کانادا قرار گرفته و کیفیت محصولات آن تضمین می گردد.