Truking
Truking
محصولات LONZA
محصولات LONZA

زمینه های فعالیت

آرایشی و بهداشتی

این شرکت افتخار دارد:

با بسترسازی های مناسبی که در خارج و داخل کشور بوجود آورده است، این امکان را فراهم ساخته است که به عنوان یکی از تامین کنندگان کلیه اقلام و تجهیزات و مواد شیمیایی، حلال های مصرفی در محیط های آزمایشگاهی، داروسازی، صنایع و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی فعالیت داشته باشد.
انواع کیت ها شامل:

انواع کیت ها شامل:

کیت های الایزا، کیت های ژنتیک مولکولی، کیت های رنگ آمیزی و...

انواع محیط کشت شامل:

انواع محیط کشت شامل:

محیط کشت میکروبی، محیط کشت سلولی، محیط کشت خون، محیط کشت کروموژنیک، محیط کشت قرصی و ...

سرم های استاندارد

سرم های استاندارد

Rabbit Serum, Mouse Serum, Bovine Serum, Goat Serum

انواع معرف ها، بافرها، محلول قا و آنزیم ها انواع فیلترها و کاغذهای صافی مواد استاندارد مرجع EP , USP

انواع ستون و گارد ستون کروماتوگرافی

کیت های Real-Time PCR، مجموعه (پنل) بیماری های عفونی و...

18

سال سابقه در صنعت دارویی

نقل و انتقال تکنولوژی و دانش فنی و بیو مهندسی

مشارکت با کلیه نهادها، سازمان ها و موسسات دولتی، غیردولتی و بین المللی در اجرای فعالیتهای بازرگانی، تولیدی، توزیعی، پژوهشی، آموزشی، پشتیبانی و خدماتی مرتبط با حوزه سلامت

معرفی دانش طب

با هماهنگی که با تعدادی از شرکتهای دارویی سایر کشورها شده است، این توانایی وجود دارد که تامین کننده مواد شیمیایی از شرکتهای معتبر جهانی به ویژه مرک آلمانی برای مرکز مختلف تحقیقاتی و صنعتی شامل آزمایشگاه های تشخیص طبی؛ صنایع دارو و داروسازی، کنترل کیفی و استاندارد، صنایع پتروشیمی، پالایشگاه و صنایع نفت و گاز؛ محیط زیست و منابع طبیعی، تولید واکسن و سرم و... باشیم.

بازرگانی، صادرات و واردات، ساخت و تولید، توزیع و پخش انواع محصولات، تجهیزات و تکنولوژی در حوزه سلامت

تهیه و تامین داروها، تجهیزات و ملزومات پزشکی، لوازم و مواد اولیه آزمایشگاهی

لوازم و تجهیزات بیمارستانی و تشخیص پزشکی، تجهیزات و توانبخشی و خدمات مربوطه

مواد اولیه شیمیایی و بایولوژیک مورد استفاده مراکز تجقیقاتی و دانشکده های علوم پزشکی و دامپزشکی؛ داروسازیها، مواد و لوازم بهداشتی و ضدعفونی کننده

شرکت های معتبر تامین کننده بین المللی