محیط کشت گیبکو gibco

کمپانی گیبکو یک شرکت معتبر در زمینه ی تولید کشت سلول و مواد شیمیایی آزمایشگاهی میباشد. شرکت gibco یک شرکت آمریکایی میباشد که به شرکت thermo fisher پیوسته است.

محصولات شرکت گیبکو gibco در زمینه های محیط کشت ،مکمل ها ،واکنشگرهای سلولی و دیگر محصولات تولید میشود. این شرکت در زمینه های فناوری علوم زیستی و مهندسی ژنتیک ،جایگاه معتبری را در بین پژوهشگران و مشتریان خود کسب کرده است.

برخی از محصولات کمپانی گیپکو

قیمت محصولات شرکت gibco

 • Insect cells
  Primary cells
  Stem cells
  liquid and dry powder media and reagents
  Specialty media
  DynaBeads
  Cell line development kits
 • Foetal bovine serum
  Cell viability testing
  Mammalian cells